Јавна набавка добра 19/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – МРКИ УГАЉ

Рок за подношење понуда: 24.10.2016. године до 11.00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ