Јавна набавка добра 22/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

Рок за подношење понуда: 05.10.2016. године до 11.00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 29.09.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 29.09.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 29.09.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3