Јавна набавка радова 21/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗГРАДИ ХИСТОЛОГИЈЕ И ОСТАЛИ СЛИЧНИ РАДОВИ

Рок за подношење понуда: 28.10.2016. године до 12.30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 25.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 25.10.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ