Јавна набавка радова 20/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ-РЕНОВИРАЊЕ АМФИТЕАТРА У ЗГРАДИ ИНСТИТУТАЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ

Рок за подношење понуда: 12.10.2016. године до 11.30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 05.10.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 05.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 05.10.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 10.10.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 10.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 10.10.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ