Јавна набавка добра 24/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

Рок за подношење понуда: 12.10.2016. године до 09.30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 7.10.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 7.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 07.10.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 5