Јавна набавка добра 26/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАМЕШТАЈ ЗА ВЕЛИКУ САЛУ

Рок за подношење понуда: 28.10.2016. године до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 21.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 21.10.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2