Јавна набавка добaра 25/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И АПАРАТИ

Рок за подношење понуда: 24.11.2016. године до 11.30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 16.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 16.11.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 21.11.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 21.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 21.11.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 3 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 4

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 6