Јавна набавка добaра 27/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАУКЕ И НАСТАВЕ

Рок за подношење понуда: 25.11.2016. године до 11.30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 10.11.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 10.11.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 18.11.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 18.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 18.11.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 3

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 5а

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 5б

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 6

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 7

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 8

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 9

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 10

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 11

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партија 11

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 5a

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 5b

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 9

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 10