Јавна набавка радова 29/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ДОДАТНИ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПОДНЕ ОБЛОГЕ И МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Дан и сат отварања понуда: 13.12.2016. године у 11.30 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 12.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 12.12.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ