Јавна набавка добaра 28/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ

Рок за подношење понуда: 29.12.2016. године до 10.30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 19.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 19.12.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 21.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 21.12.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 23.12.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 23.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 23.12.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 26.12.2016.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 26.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 26.12.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3