Јавна набавка добра 30/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – CРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИШЋЕЊЕ

Рок за подношење понуда: 11.01.2017. године до 11.30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ