Јавна набавка добра 31/16

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Рок за подношење понуда: 12.01.2017. године до 11.30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 06.01.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ