combine_images_980.jpg

Служба за јавне набавке

Штампа

 

Служба за јавне набавке обезбеђује примену и спровођење Закона о јавним набавкама на Факултету, и у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

  • прaти и примeњуje зaкoнскe прoписe из oблaсти jaвних нaбaвки
  • вoди пoступкe jaвних нaбaвки у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa
  • сaрaђуje сa нaдлeжним службама зa кoje сe врши нaбaвкa свe дo oкoнчaњa пoстукa
  • врши кoнтрoлу тeндeрскe дoкумeнтaциjeсачињава уговоре из домена јавних набавки
  • сачињава уговоре из домена јавних набавки.

Руководилац Службе за јавне набавке је Владана Раденковић, дипломирани правник.

тел: +381 18 42 26 712  лок: 124

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Владана В Раденковић 

Шеф службе за јавне набавке

Маја М Младеновић

Стручни сарадник за јавне набавке

Немања М Спасић

Стручни сарадник за јавне набавке

Зоран Љ Апостоловић

Референт за јавне набавке

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42