Јавна набавка добара 16/17

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ И НАУКЕ

Рок за подношење понуда: 30.10.2017. године до 12,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 05.10.2017.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 05.10.2017.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 13.10.2017.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 13.10.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 20.10.2017.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 20.10.2017.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 20.10.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 23.10.2017.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 23.10.2017.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 23.10.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 26.10.2017.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 26.10.2017.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 26.10.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ: 9,16,20,22,29,32,33 и 38.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 11

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 12

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 13

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 21

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 23

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 24

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 25

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 26

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 27

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 28

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 30

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 31

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 34

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 35

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 36

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 37

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 39

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 40

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 41

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 42

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 43

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ: 9,16,20,22,29,32,33 и 38.