Јавна набавка добара 18/17

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Рок за подношење понуда: 28.11.2017. године до 10,00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 06.11.2017.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 10.11.2017.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 24.11.2017.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 24.11.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 24.11.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 2

ОДЛУКА ООБУСТАВИ ПОСТУПКА – Партија 3