Јавна набавка добара 20/17

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ (ОГЛЕДНЕ) ЖИВОТИЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАУКЕ И НАСТАВЕ

Рок за подношење понуда: 17.01.2018. године до 11,30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА