Јавна набавка добра 01/14

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Датум првог постављања: 14.02.2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ