Јавна набавка добра 04/14

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

МАТЕРИЈАЛ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ- обликована у три партије

Датум постављања: 20.02.2014.

Нови рок за подношење понуда: 04.03.2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРИЈАВУ;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА за партију 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 3