Јавна набавка услуга 06/14

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Датум постављања: 28.02.2014.

Нови рок за подношење документације:  06.05.2014. у 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4, 14.04.2014.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3 , 14.04.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРИЈАВУ;

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА