Јавна набавка услуга 05/14

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ АУТОМОБИЛА - обликована у три партије

Датум првог постављања: 6.03.2014.

Рок за подношење понуда: 13.03.2014. до 10,30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 3