Јавна набавка добра 10/14

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

TЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКЕ СЛУЖБЕ-обликована у три партије

Датум првог постављања: 02.04.2014.

 

Рок за подношење понуда: 11.04.2014. год. до 11.00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1, ПАРТИЈА 2, ПАРТИЈА 3