Jaвнa нaбaвкa услуга 08/14

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ШТАМПАЊЕ КЊИГА, ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА

Датум првог постављања: 03.04.2014.

Нови рок за подношење понуда: 16.04.2014. у 10,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРИЈАВУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ