Јавна набавка добра 12/14

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

МАТЕРИЈАЛ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ - ЗУБАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ - ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК

Датум првог постављања: 15.04.2014.

Рок за подношење понуда: 23.04.2014. до 11,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ