Јавна набавка услуге 09/14

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА И РЕСТОРАНА ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ЗА 2014. ГОДИНУ

Датум првог постављања: 28.04.2014.

Рок за подношење понуда: 08.05.2014. до 11,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ,  Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ,  Партија 2