Јавна набавка добра 13/14

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, АПАРАТИ И ДЕЛОВИ

Датум првог постављања: 28.04.2014.

Нови рок за подношење понуда: 16.05.2014. до 11,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРИЈАВУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА , партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 2