Јавна набавка добра 14/14

Штампа


JАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ

Датум првог постављања: 12.05.2014.

Нови рок за подношење понуда: 02.06.2014. до 11,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 12.05.2014.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 12.05.2014.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 21.05.2014.

OБAВEШТEЊE O ПРOДУЖEЊУ РOКA ЗA ПOДНOШEЊE ПРИJAВA

ИЗМEНA КOНКУРСНE ДOКУМEНТAЦИJE 1, 19.05.2014.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2, 21.05.2014.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3, 27.05.2014.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1, 19.05.2014.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2, 21.05.2014.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3, 22.05.2014.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4, 26.05.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ