Јавна набавка добра 15/14

Штампа

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА


ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


Датум првог постављања: 27.05.2014.


Рок за подношење понуда: 07.07.2014. до 11,00 часова


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ