Јавна набавка добра 19/14

Штампа

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА


НАБАВКА УГЉА (МРКИ, ОРАХ)


Рок за подношење понуда: 29.12.2014. до 11,00 часова

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ