Јавна набавка добра 17/14

Штампа

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ

Рок за подношење понуда: 05.12.2014. до 11,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ