Јавна набавка добра 16/14

Штампа


ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Рок за подношење понуда: 26.12.2014. до 11,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ