Јавна набавка добра 23/14

Штампа

 

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА

СТРУЧНЕ КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ

Рок за подношење понуда: 20.01.2015 године до 11,00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ