Јавна набавка добра 22/14

Штампа


ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА

НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ НАМЕНЕ

Рок за подношење понуда: 21.01.2015. године до 12,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 14.01.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1, 10.01.2015.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2, 14.01.2015.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3, 16.01.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 7