Јавна набавка добра 21/14

Штампа

 

ЈАВНA НАБАВКA- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ НАМЕНЕ

Рок за подношење понуда: 20.02.2015. године до 08,30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 26.01.2015.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 02.02.2015.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 05.02.2015.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 11.02.2015.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 13.02.2015.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 26.01.2015.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 13.02.2015.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, 26.01.2015.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, 6.02.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 6.02.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 13.02.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРИСТИГЛА НИЈЕДНА ПОНУДА

OБAВEШТEЊE O УЛOЖEНOМ ЗAХТEВУ ЗA ЗAШТИТУ ПРAВA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3в

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3г

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3д

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 5а

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 6а

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 7а

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 20