Јавна набавка услуге 24/14

Штампа


ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ

ЗАКУП СПОРТСКЕ САЛЕ, КУПОВИНА УЛАЗНИЦА ЗА БАЗЕН И ЗАКУП ТЕРЕНА ЗА СТОНИ ТЕНИС ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ И РЕКРЕАЦИЈЕ СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2014/2015.ГОДИНЕ

Рок за подношење понуда: 26.01.2015 године до 11,00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 20.01.2015.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 20.01.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 4