combine_images_980.jpg

Јавне набавке у 2013. години

Јавна набавка услуге 21/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - „Штампање дванаест матичних књига студената Медицинског факултета у Нишу “

Датум постављања: 31.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 22/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - "Лабораторијски потрошни материјал за реализацију пројеката"

Датум постављања: 31.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 5


 

Јавна набавка добра 18/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - "Ротор за постојећу центрифугу"

Датум постављања: 16.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 19/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - "Набавка опреме за мерење крвног притиска код животиња"

Датум постављања: 16.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 15/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - "Набавка насадног инструмента за реализацију пројекта"

Датум постављања: 13.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 16/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - "Набавка фрижидера и замрзивача за потребе научних пројеката"

Датум постављања: 13.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 17/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - "Набавка система за електрофорезу са чешљем за реализацију пројекта"

Датум постављања: 13.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 14/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - обликована у 6 партија - "Набавка хемикалија за реализацију пројеката"

Jавна набавка обликована је у шест партија

Датум постављања: 12.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 6


Јавна набавка добра 08/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - "Набавка освежавајућих напитака за потребе факултета"

Датум постављања: 11.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3


Јавна набавка добра 13/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - "Набавка хемикалија и лабораторијског прибора за потребе наставе на студијском програму фармација"

Датум постављања: 11.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2


Јавна набавка услуге 11/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - „Набавка услуге осигурања студената за школску 2013/14 годину “

Датум постављања: 18.11.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  20.11.2013.

ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 25.11.2013.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


Јавна набавка добра 12/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - „Гориво за моторна возила

Датум постављања: 18.11.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке добра

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Jавна набавка радова 10/13

Штампа

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Извођење грађевинско занатских радова текућег одржавања амфитеатра на Клиници за стоматологију“

Датум постављања: 23.10.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 09/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - „Набавка потрошног зубарског материјала за потребе наставе“

Датум постављања: 11.10.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 07/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - "Набавка материјала за одржавање хигијене"

Датум постављања: 21.08.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 06/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - "Канцеларијски потрошни материјал"

Датум постављања: 20.08.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка добра 05/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

"МРКИ УГАЉ (ОРАХ) ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014."

Датум постављања: 14.08.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка радова 04/13

Штампа

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Радови на реконструкцији (45454000) - извођење грађевинско занатских радова на адаптацији простора и ходника на предмету хистологија“

Датум постављања: 20.07.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка радова 03/13

Штампа

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Радови на реконструкцији (45454000) - извођење грађевинско занатских радова на реновирању простора за одлагање шљаке у дворишту“

Датум постављања: 20.07.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка радова 02/13

Штампа

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Радови на реконструкцији (45454000) - извођење грађевинско занатских радова на изради надстрешнице за смештај угља“

Датум постављања: 20.07.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОПУНА техничке спецификације радова

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - предмер радова

СКИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Jавна набавка радова 01/13

Штампа

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Извођење завршних грађевинских радова (45400000) -адаптација простора складишта угља у просторије архиве, приступног ходника и мокрог чвора“

Датум постављања: 19.07.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42