Jавна набавка радова 01/13

Штампа

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Извођење завршних грађевинских радова (45400000) -адаптација простора складишта угља у просторије архиве, приступног ходника и мокрог чвора“

Датум постављања: 19.07.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ