Јавна набавка радова 02/13

Штампа

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Радови на реконструкцији (45454000) - извођење грађевинско занатских радова на изради надстрешнице за смештај угља“

Датум постављања: 20.07.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОПУНА техничке спецификације радова

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - предмер радова

СКИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ