Јавна набавка радова 04/13

Штампа

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Радови на реконструкцији (45454000) - извођење грађевинско занатских радова на адаптацији простора и ходника на предмету хистологија“

Датум постављања: 20.07.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ