Јавна набавка добра 06/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - "Канцеларијски потрошни материјал"

Датум постављања: 20.08.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ