Јавна набавка добра 07/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - "Набавка материјала за одржавање хигијене"

Датум постављања: 21.08.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ