Јавна набавка добра 09/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - „Набавка потрошног зубарског материјала за потребе наставе“

Датум постављања: 11.10.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ