Jавна набавка радова 10/13

Штампа

JАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Извођење грађевинско занатских радова текућег одржавања амфитеатра на Клиници за стоматологију“

Датум постављања: 23.10.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ