Јавна набавка услуге 11/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - „Набавка услуге осигурања студената за школску 2013/14 годину “

Датум постављања: 18.11.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  20.11.2013.

ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 25.11.2013.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА