Јавна набавка добра 12/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - „Гориво за моторна возила

Датум постављања: 18.11.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке добра

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ