Јавна набавка добра 13/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - "Набавка хемикалија и лабораторијског прибора за потребе наставе на студијском програму фармација"

Датум постављања: 11.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2