Јавна набавка добра 14/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - обликована у 6 партија - "Набавка хемикалија за реализацију пројеката"

Jавна набавка обликована је у шест партија

Датум постављања: 12.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 6