Јавна набавка добра 16/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - "Набавка фрижидера и замрзивача за потребе научних пројеката"

Датум постављања: 13.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ