Јавна набавка добра 17/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - "Набавка система за електрофорезу са чешљем за реализацију пројекта"

Датум постављања: 13.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ