Јавна набавка добра 18/13

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - "Ротор за постојећу центрифугу"

Датум постављања: 16.12.2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ