Н20/17 Набавка добара- Потрошни кухињски ситан инвентар (шоље, шољице чаше и сл.)

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 27.06.2017. године до 12,00 часова

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА, 26.06.2017.